ALGO otevřený podílový fond

Fond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů, tj. podílníků fondu přímými a nepřímými investicemi zejména do investičních nástrojů, účastí v kapitálových obchodních společnostech, pohledávek a poskytováním úvěrů a zápůjček a licenčních práv

Datum zápisu do OR

2022-03-28

Sídlo

Sokolovská 675/9, Karlín
186 00 Praha 8

Přílohy

Základní parametry fondu

Právní forma fondu otevřený podílový fond
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Emitovaný cenný papír podílové listy
Veřejná obchodovatelnost ne
Investiční horizont dlouhodobý, 5 let
Obhospodařovatel fondu DELTA investiční společnost a.s.
Administrátor fondu DELTA investiční společnost a.s.
Depozitář fondu ČSOB, a.s.
Auditor fondu PKF Apogeo Audit, s.r.o