AlgoImperial podfond

AlgoImperial Fund SICAV a. s.

Investiční strategií fondu je zhodnocování investičních prostředků investorů přímými investicemi skrze algoritmický software (dále také "AOS"), který analyzuje, vyhodnocuje a následně dle výsledků operuje na finančním trhu.

Od roku 2012 se do popředí napříč všemi sektory dostává automatizace, která snižuje potřebu přítomnosti člověka při vykonávání určitých činností. Investiční sektor zcela jistě není výjimkou.

Automatizace a pokročilé technologie velmi intenzivně zrychlují a zefektivňují investiční a další finanční odvětví, což správcům umožňuje se soustředit méně na transakční aktivity a více se věnovat samotné analýze fungování trhů a řešení rizik.

Automatizace je alfa omega naší činnosti, proto jsme ke správě majetku přistoupili inovativním a dynamickým způsobem. Naše matematické modely a využívané obchodní strategie těží především z krátkodobé volatility za uplatnění přísných principů řízení rizik, které musí vždy projít obdobím stresového testování pro modelaci nejhorších možných scénářů a splnit striktní předem stanovené parametry.

Spravujeme majetek pouze vlastními automatickými obchodními systémy, za předem pevně stanovených pravidel, díky kterým odbouráváme lidskou chybovost, únavu, náladovost a další negativní aspekty spjaté s manuálním obchodováním.

Datum zápisu do OR

2022-06-20

Sídlo

Sokolovská 675/9, Karlín
186 00 Praha 8

Zapisovaný základní kapitál

100 000 Kč

Spisová značka

B 27844 vedená u Městského soudu v Praze

IČO

17853923

Přílohy

Základní parametry fondu

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu algoritmické obchodování
Emitovaný cenný papír Prioritní investiční akcie A CZK (PIAA CZK)
Prioritní investiční akcie A EUR (PIAA EUR)
Prioritní investiční akcie B CZK (PIAB CZK)
Prioritní investiční akcie B EUR (PIAB EUR)
Prioritní investiční akcie C CZK (PIAC CZK)
Prioritní investiční akcie C EUR (PIAC EUR)
Prioritní investiční akcie D CZK (PIAD CZK)
Prioritní investiční akcie D EUR (PIAD EUR)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcii měsíční
Minimální investice Prioritní investiční akcie A CZK 1 000 000 Kč
Prioritní investiční akcie A EUR 1 000 000 Kč nebo ekvivalent v EUR
Prioritní investiční akcie B CZK 3 125 000 Kč
Prioritní investiční akcie B EUR 3 125 000 Kč nebo ekvivalent v EUR
Prioritní investiční akcie C CZK 25 000 000 Kč
Prioritní investiční akcie C EUR 25 000 000 Kč nebo ekvivalent v EUR
Prioritní investiční akcie D CZK 100 000 000 Kč
Prioritní investiční akcie D EUR 100 000 000 Kč nebo ekvivalent v EUR
Vstupní poplatek 0 %
Investiční horizont dlouhodobý, 5 let
Frekvence odkupů investičních akcii měsíčně
Splatnost odkupů do 12 měsíců
Výstupní poplatek Prioritní investiční akcie C CZK a Prioritní investiční akcie C EUR - do 6 měsíců od uskutečnění investice - 1 %
Prioritní investiční akcie D CZK a Prioritní investiční akcie D EUR - do 1 roku od uskutečnění investice - 1 %
Zdanění výnosu fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů - fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu DELTA investiční společnost a.s.
Administrátor fondu DELTA investiční společnost a.s.
Depozitář fondu ČSOB a.s.
Auditor fondu PKF APOGEO Audit, s.r.o.