Valori Credit Opportunities Podfond

Valori Fund SICAV a.s.

Strategie fondu je ušita na míru současné době, kdy v ekonomice a na kapitálových trzích panuje „špatné počasí“: firmy se potýkají s rostoucími cenami a dramaticky zvýšenými náklady za energie. Bude přibývat těch, které nezvládnou dostát svým závazkům. Právě do balíků pohledávek, zastavených nemovitostí nebo do podílů v oslabených firmách VALORI výhodně investuje, neboť sází na to, že tyto investice budou v nadcházejícím období překonávat tradiční investiční strategie.
Díky širokému záběru zkušeností zakladatelů fondu VALORI máme jedinečné know-how jak naším investorům i v nejisté době dobře zhodnocovat peníze.

Datum zápisu do OR

2022-10-18

Sídlo

Sokolovská 675/9, Karlín
186 00 Praha 8

Zapisovaný základní kapitál

120 000 Kč

Spisová značka

B 27681 vedená u Městského soudu v Praze

IČO

17651361

Přílohy

Proč investovat do fondu

  • VIA CZK a EUR - v případě výnosu 0-9 % získává investor celý výnos.
    V případě výnosu v rozmezí 9-13%, získává investor celý výnos do 9 % a 95 % z veškerého výnosu mezi 9-13 %.
    V případě výnosu nad 13 % získává investor výše zmíněné plus 90 % z nadvýnosu nad 13 %.

Základní parametry fondu

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu pohledávky
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie dividendová (PIAD CZK)
prioritní investiční akcie dividendová (PIAD EUR)
prioritní investiční akcie růstová CZK (PIA CZK)
prioritní investiční akcie růstová EUR (PIA EUR)
výkonnostní investiční akcie CZK (VIA CZK)
výkonnostní investiční akcie EUR (VIA EUR)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcii měsíční
Minimální investice 1 mil. Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont dlouhodobý, 5 let
Frekvence odkupů investičních akcii měsíčně
Splatnost odkupů do 12 měsíců
Výstupní poplatek Prvních 34 měsíců od uskutečnění prvotní investice 90 %
Po 34 měsících od uskutečnění prvotní investice 0,1 %
Zdanění výnosu fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů - fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu DELTA investiční společnost a.s.
Administrátor fondu DELTA investiční společnost a.s.
Depozitář fondu Cyrrus a.s.
Auditor fondu PKF APOGEO Audit, s.r.o.