Aequitas Restructuring and Development podfond

Aequitas Capital Investment SICAV a.s.

Zabýváme se investicemi do apartmánů v atraktivních horských lokalitách. Ať už pracujeme se staršími nemovitostmi, nebo stavíme od základů, vždy na prvním místě bereme ohled na potřeby a nároky současných obyvatel, turistů, lyžařů i cyklistů. Zkrátka víme, jak dělat moderní apartmány s tradiční horskou atmosférou – citlivě k přírodě a atraktivně pro návštěvníky.

Nabízíme podíl na zisku z výstavby a renovace apartmánů v luxusních lokalitách pro movitou klientelu. Exkluzivní lokace a služby tyto nemovitosti staví o třídu výš, než se nachází jinak srovnatelné nemovitosti v centrech měst.

Webová stránka fondu: www.aequitascapitalsicav.cz

Datum zápisu do OR

2021-08-27

Sídlo

Na Bělidle 997/15, Smíchov
150 00 Praha 5

Zapisovaný základní kapitál

100 000 Kč

Spisová značka

B 26595 vedená u Městského soudu v Praze

IČO

11785136

Dosažený výnos za období

Prioritní investiční akcie (PIA): 4,07% za 8/2023-12/2023
Výkonnostní investiční akcie (VIA): 21,24% za rok 2023

Aktuální hodnota IA

Prioritní investiční akcie (PIA): 1,0641 k 31.5.2024
Výkonnostní investiční akcie (VIA): 1,3606 k 31.5.2024

Objem majetku fondu k datu

130 415 498 kč k 31.5.2024

Přílohy

Proč investovat do fondu

  • Investice do nemovitostních projektů apart-hotelových rezidencí na českých horách
  • Přednostní výnos prioritních investičních akcií (PIA) až do 5,5 % p. a. V případě růstu hodnoty portfolia nad 5,5 % p. a. je toto zhodnocení alokováno přednostně investorům do PIA v poměrné výši 10 %. Jestliže portfolio podfondu dosáhne ztráty, je tato ztráta alokována prvně na vrub hodnoty preferenčních a výkonnostních investičních akcií a následně proporcionálně.
  • Podřízený výnos výkonnostních investičních akcií (VIA) do zhodnocení portfolia 6,0 % p. a. V případě růstu hodnoty portfolia nad 6,0 % p. a. je toto zhodnocení alokováno přednostně investorům do VIA v poměrné výši 50 %. Jestliže portfolio podfondu dosáhne ztráty, je tato ztráta alokována prvně na vrub hodnoty preferenčních a výkonnostních investičních akcií a následně proporcionálně.

Základní parametry fondu

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu nemovitosti
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie (PIA)
výkonnostní investiční akcie (VIA)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcii měsíční
Minimální investice 1 mil. Kč, v rámci produktu Symbion od 100 tis. Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont dlouhodobý, 5 let
Frekvence odkupů investičních akcii měsíční
Splatnost odkupů do 12 měsíců
Výstupní poplatek 20 % do 3 let od uskutečnění investice
- pro investory, kteří uzavřeli smlouvu o úpisu investičních akcií do 30.11.2022 je aplikován výstupní poplatek ve výši 0 % v prvních třech letech od uskutečnění investice i v následujícím období.

0 % při odkupu po 3 letech
Zdanění výnosu fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů - fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu DELTA investiční společnost a.s.
Administrátor fondu DELTA investiční společnost a.s.
Depozitář fondu ČSOB a.s.
Auditor fondu PKF APOGEO Audit, s.r.o.