Algorithmic Hi-Tech Podfond

Algorithmic SICAV a. s.

„Naším cílem je adekvátní dlouhodobé zhodnocení, nikoli dobrodružství“, říká ekonom a investor Pavel Kohout. Dlouholetý poradce českých ministrů financí i Petra Kellnera a tvůrce obchodních algoritmů. Nyní zve další investory, aby se připojili k jeho investicím do amerického technologického indexu NASDAQ.
Lidský faktor je vždy jedním z největších investičních rizik. Oproti tomu kvalitní algoritmus přináší pravidla a pravidla znamenají disciplínu. Algoritmus N2 dokáže určit, kdy jsou akcie relativně levné nebo relativně drahé a podle toho obchodovat.

Webová stránka fondu:https://www.algorithmic-sicav.cz/

Datum zápisu do OR

2021-05-09

Sídlo

Sokolovská 675/9, Karlín
186 00 Praha 8

Zapisovaný základní kapitál

100 000 Kč

Spisová značka

B 26279 vedená u Městského soudu v Praze

IČO

10829954

Přílohy

Základní parametry fondu

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu cenné papíry, ETF
Veřejná obchodovatelnost ne
Minimální investice 1 mil. Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont dlouhodobý, 5 let
Splatnost odkupů a) do 30 dnů po skončení celých 6 kalendářních měsíců od konce Rozhodného období, v němž obdržel žádost Investora o odkoupení investičních akcií, pokud Investor požádá o odkup investičních akcií v celkové hodnotě nižší než 10 % Fondového kapitálu;
b) ve lhůtě do 30 dnů po skončení celých 9 kalendářních měsíců od konce Rozhodného období, v němž obdržel žádost Investora o odkoupení investičních akcií, pokud Investor požádá o odkup investičních akcií v celkové hodnotě vyšší než 10 % Fondového kapitálu.
Výstupní poplatek 0 %
Zdanění výnosu fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů - fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu DELTA investiční společnost a.s.
Administrátor fondu DELTA investiční společnost a.s.
Depozitář fondu CYRRUS, a.s.