Alisol podfond

ALISOL SICAV, a.s.

Datum zápisu do OR

2022-12-13

Sídlo

Demlova 590/10, Lazce
779 00 Olomouc

Zapisovaný základní kapitál

100 000 Kč

Spisová značka

B 11471 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO

17825831

Přílohy

Základní parametry fondu

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu nemovitosti
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie (PIA)
výkonnostní investiční akcie (VIA)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcii měsíční
Minimální investice 1 mil. Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont dlouhodobý, 5 let
Frekvence odkupů investičních akcii měsíčně
Splatnost odkupů do 12 měsíců
Výstupní poplatek do 1 roku od uskutečnění investice 3 %
od 1 do 2 let od uskutečnění investice 2 %
od 2 do 3 let od uskutečnění investice 1 %
Po 3. roce od uskutečnění investice 0 %
Zdanění výnosu fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů - fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu DELTA investiční společnost a.s.
Administrátor fondu DELTA investiční společnost a.s.
Depozitář fondu ČSOB a.s.
Auditor fondu PKF APOGEO Audit, s.r.o.