Aristoteles Fund podfond I.

Aristoteles Fund SICAV, a.s.

Investiční strategie fondu je založena na aktivní správě portfolia, diverzifikované do více sektorů, se zvláštním zaměřením na inovativní společnosti. Strategie sleduje fundamentální i technickou analýzu.

Datum zápisu do OR

2022-01-10

Sídlo

Rybná 716/24, Staré Město
110 00 Praha 1

Zapisovaný základní kapitál

100 000 Kč

Spisová značka

B 26978 vedená u Městského soudu v Praze

IČO

14133351

Přílohy

Základní parametry fondu

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu cenné papíry
Emitovaný cenný papír investiční akcie (IA)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcii měsíční
Minimální investice 1 mil. Kč
Investiční horizont dlouhodobý, 5 let
Frekvence odkupů investičních akcii měsíční
Splatnost odkupů do 12 měsíců
Zdanění výnosu fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů - fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu DELTA investiční společnost a.s.
Administrátor fondu DELTA investiční společnost a.s.