BlackBird RE Office podfond

BlackBird RE Fond SICAV a.s.

Hlavní investiční strategií fondu je dlouhodobý výnos z pronájmu administrativní budovy Red Court, v níž aktuálně sídlí průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group.

Webová stránka fondu: www.bbre-fondy.cz

Datum zápisu do OR

2023-03-14

Sídlo

Pernerova 691/42, Karlín
186 00 Praha 8

Zapisovaný základní kapitál

100 000 Kč

Spisová značka

B 28006 vedená u Městského soudu v Praze

IČO

19138661

Objem majetku fondu k datu

327 190 335 Kč k 30.9.2023

Přílohy

Proč investovat do fondu

  • Výnosy plynou z dlouhodobého pronájmu kancelářských ploch.
  • Nájemcem je silný průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group.
  • Minimální výnos Prioritních investičních akcií 4 % p.a. až do maximální výše zhodnocení 6,50 % p. a.

Základní parametry fondu

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu nemovitosti
Emitovaný cenný papír Prioritní investiční akcie EUR(PIA EUR)
Výkonnostní investiční akcie EUR (VIA EUR)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcii měsíční
Minimální investice 1 mil. Kč, v rámci produktu Symbion od 100 tis. Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont dlouhodobý, 5 let
Frekvence odkupů investičních akcii měsíčně
Splatnost odkupů do 12 měsíců
Výstupní poplatek do 1 roku od uskutečnění investice 30 %
od 1 do 2 let od uskutečnění investice 20 %
od 2 do 3 let od uskutečnění investice 10 %
od 3 do 4 let od uskutečnění investice 5 %
Po 4 roce od uskutečnění investice 0 %
Zdanění výnosu fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů - fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu DELTA investiční společnost a.s.
Administrátor fondu DELTA investiční společnost a.s.
Depozitář fondu ČSOB a.s.