CREDITAS LOAN, podfond SICAV

CREDITAS LOAN SICAV a.s.

CREDITAS LOAN, podfond SICAV se zaměřuje především na specifický prostor trhu, kde banky ještě nebo již úvěry neposkytují. Zápůjčky podfondu tak půjdou typicky na akvizice, pre-development či development nemovitostních projektů (rezidenčních i administrativních) a na nákup pozemků skýtajících potenciál dalšího rozvoje

Datum zápisu do OR

2020-12-30

Sídlo

Sokolovská 675/9, Karlín
186 00 Praha 8

Zapisovaný základní kapitál

100 000 Kč

Spisová značka

B 25959 vedená u Městského soudu v Praze

IČO

09783334

Dosažený výnos za období

14,10 % od 1. úpisu PIA
15,45 % od 1. úpisu PPIA

Aktuální hodnota IA

Premium inv. akcie (PIA): 1,1410
Premium plus inv. akcie (PPIA): 1,1545

Přílohy

Proč investovat do fondu

  • Minimální zhodnocení PIA 5,6 - 5,9 % p.a.
    V období do 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 se zhodnocení navyšuje na 8,6 - 8,9 % p.a.
  • Minimální zhodnocení PPIA 6 - 6,5 % p.a.
    V období do 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 se zhodnocení navyšuje na 9 - 9,5 % p.a.

Základní parametry fondu

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu úvěry a zápůjčky
Emitovaný cenný papír prémiové investiční akcie (PIA)
premium plus investiční akcie (PPIA)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcii měsíční
Minimální investice 1 mil. Kč, v rámci produktu Symbion a následný úpis pak od 100 tis. Kč
první nákup Premium plus investičních akcií (PPIA) od 10 mil. Kč; druhý a další nákup akcií od 100 tis. Kč
Vstupní poplatek 0 - 3 % pro PIA
0 % pro PPIA
Investiční horizont střednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcii měsíčně
Splatnost odkupů do 12 měsíců
Výstupní poplatek Prémiové investiční akcie (PIA):
3 % při odkupu do 1 roku
2 % při odkupu do 2 let
1 % při odkupu do 3 let
0 % při odkupu po 3 letech
Premium plus investiční akcie (PPIA): 0 %
Zdanění výnosu fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů - fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu DELTA investiční společnost a.s.
Administrátor fondu DELTA investiční společnost a.s.
Depozitář fondu Československá obchodní banka, a. s.
Auditor fondu PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o..