Czech Development Fund SICAV, a.s.

Datum zápisu do OR

2021-05-01

Sídlo

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

Zapisovaný základní kapitál

1 000 000 Kč

Spisová značka

B 8534 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO

108 15 007

Přílohy

Základní parametry fondu

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu nemovitosti
Emitovaný cenný papír dividendová investiční akcie (DIAE)
dividendová investiční akcie (DIAC)
prioritní investiční akcie (PIAC)
prioritní investiční akcie (PIAE)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcii měsíční
Minimální investice 1 mil. Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont dlouhodobý, 5 let
Frekvence odkupů investičních akcii měsíční
Zdanění výnosu fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů - fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu DELTA investiční společnost a.s.
Administrátor fondu DELTA investiční společnost a.s.
Depozitář fondu ČSOB, a.s.
Auditor fondu PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.