FINDIGO Podfond 1

FINDIGO FKI SICAV a.s.

V posledních letech jsme pomohli desítkám podnikatelů a firem překlenout obtížné období. Do firem investujeme, případně pomůžeme s řízením a rozvojem a zvýšíme jejich hodnotu tak, abychom našim investorům mohli nabídnout zajímavé zhodnocení.
Cílem fondu je shromáždit prostředky i na větší investiční příležitosti, které drobný nebo střední investor nemá možnost sám realizovat.

Webová stránka fondu: www.findigofki.cz

Datum zápisu do OR

2021-01-26

Sídlo

Vinohradská 1597/174
130 00 Praha 3 Vinohrady

Zapisovaný základní kapitál

200 000 Kč

Spisová značka

B 26023 vedená u Městského soudu v Praze

IČO

09860371

Aktuální hodnota IA

Prioritní investiční akcie (PIA): 1103,6902
Výkonnostní investiční akcie (VIA): 1153,7504

Objem majetku fondu k datu

177 800 051 Kč k 30.9.2023

Přílohy

Proč investovat do fondu

  • přednostní výnos prioritních investičních akcií (PIA) do 5,5 % p. a. + nadvýnos v poměrné výši až do 10 %.
  • Profesionální správa portfolia a maximální transparentnost
  • Diverzifikace rizik a zajištění investic fondu nemovitým majetkem
  • Regulovaný subjekt – prostřednictvím ČNB, obhospodařovatele, depozitáře a auditora

Základní parametry fondu

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu poskytování úvěrů, pohledávky, majetkové účasti
Emitovaný cenný papír Prioritní investiční akcie (PIA)
Výkonnostní investiční akcie (VIA)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcii měsíční
Minimální investice 1 mil. Kč, v případě produktu Symbion 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 5 %
Investiční horizont dlouhodobý, 5 let
Frekvence odkupů investičních akcii měsíčně
Splatnost odkupů do 12 měsíců
Výstupní poplatek 20 % při odkupu do 3 let
0 % při odkupu po 3 letech
Zdanění výnosu fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů - fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu DELTA investiční společnost a.s.
Administrátor fondu DELTA investiční společnost a.s.
Depozitář fondu ČSOB a.s.
Auditor fondu PKF APOGEO Audit, s.r.o.