Green Tech 1 podfond

Green Tech for Future SICAV a.s.

Green Tech 1 podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů prostřednictvím přímých a nepřímých investic, zejména v oblasti těžby, a to prostřednictvím účasti v kapitálových obchodních společnostech, pohledávek a poskytování zajištěných úvěrů, zápůjček a jiných investičních nástrojů.

Datum zápisu do OR

2023-09-01

Sídlo

Sokolovská 675/9
Praha 8 Karlín 186 00

Zapisovaný základní kapitál

150 000 Kč

Spisová značka

B 28314 vedená u Městského soudu v Praze

IČO

19610360

Přílohy

Základní parametry fondu

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu majetkové účasti
Emitovaný cenný papír Prioritní investiční akcie (PIA)
Výkonnostní investiční akcie (VIA)
Prémiové investiční akcie (PRIA)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcii měsíční
Minimální investice 1 mil. Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont dlouhodobý, 5 let
Frekvence odkupů investičních akcii měsíční
Splatnost odkupů do 12 měsíců
Výstupní poplatek 60 % do 2 let od uskutečnění investice
30 % od 2 do 5 let od uskutečnění investice
0 % při odkupu po 5 letech
Zdanění výnosu fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů - fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu DELTA investiční společnost a.s.
Administrátor fondu DELTA investiční společnost a.s.
Depozitář fondu ČSOB a.s.
Auditor fondu PKF APOGEO Audit, s.r.o.