IG Family podfond

INVEST GATE Funds SICAV a.s.

Lidé se rok od roku dožívají vyššího věku. S tímto se pojí další výzvy: zejména důsledky civilizačních chorob a postupná ztráta soběstačnosti. Proto je důležité, aby moderní společnosti investovaly do specializovaných sociálních zařízení, které každému pomohou vést důstojný a plnohodnotný život.

Investorům nabízíme účast na budování dostupných sociálních služeb pro soběstačné i nesoběstačné seniory. Fond rozšíří a bude nadále provozovat vlastní síť seniorských domů a Alzheimer center v nejvyšší kvalitě a pohodlí potřebném k důstojnému a plnohodnotnému životu. Jedná se o soukromou podporu veřejných aktivit a kromě stabilní výnosnosti tak přináší i zásluhu a dobrý pocit.

Webová stránka fondu: www.igfs.cz

Datum zápisu do OR

2017-03-10

Sídlo

Jar. Haška 1819/3
370 04 České Budějovice

Zapisovaný základní kapitál

100 000 Kč

Spisová značka

B 2422 vedená u Krajského soudu v Českých budějovicích

IČO

059 014 99

Dosažený výnos za období

7,41 % p.a. za rok 2022

Aktuální hodnota IA

Investiční akcie A (IAA): 1 351,8308
Investiční akcie B (IAB): 1 380,6491

Objem majetku fondu k datu

195 311 863 kč k 30.6.2023

Přílohy

Proč investovat do fondu

  • Investice s výrazným společenským přesahem
  • Konzervativní investice s nadstandardním výnosem v dlouhodobějším horizontu
  • Regulovaný subjekt – prostřednictvím ČNB, obhospodařovatele, depozitáře a auditora

Základní parametry fondu

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu majetkové účasti
Emitovaný cenný papír Investiční akcie A (IAA)
Investiční akcie B (IAB)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcii měsíční
Minimální investice 1 mil. Kč, v rámci produktu Symbion pak od 100 tis. Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont dlouhodobý, 5 let
Frekvence odkupů investičních akcii čtvrletně
Splatnost odkupů do 12 měsíců od konce čtvrtletí
Výstupní poplatek Investiční akcie A (IAA):
Do 29 měsíců od uskutečnění prvotní investice 5 % (1,5 % v případě odkupu po uplynutí 12 měsíců od první investice či předchozího odkupu, a to v maximální výši 20 % hodnoty stávající investice; při nedodržení 12 měsíční doby od první investice či předchozího odkupu či přesahujícího 20% hodnoty stávající investice činí výstupní poplatek 5 %
Od 29 měsíců od uskutečnění prvotní investice 0 %
Investiční akcie B (IAB): 0 %
Zdanění výnosu fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů - fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu DELTA investiční společnost a.s.
Administrátor fondu DELTA investiční společnost a.s.