Investone nemovitostní podfond

Investone SICAV a.s.

Současná volatilní doba přímo volá po bezpečných investicích se stabilními výnosy. To jsou kritéria, která podle našich zkušeností naplňují primárně investice do realit. Investone byl založen čtyřmi dlouholetými partnery a profesionály na poli nemovitostí, developmentu a designu. Zakladatelé využívají svých předchozích zkušeností k jejich zúročení na nových projektech, do kterých vkládají také vlastní peníze.

Investorům nabízíme podíl na nadstandardních výnosech z realitního developmentu. Fond investuje do nemovitostních projektů v různých stádiích rozpracovanosti – od nápadu po jeho kolaudaci. Investorům, kteří do rezidenční výstavby vloží významnější vklady, navíc nabízíme možnost nákupu bytů v předprodeji, tedy mnohem dřív, než budou představeny a nabídnuty retailovému trhu.

Datum zápisu do OR

2020-06-01

Sídlo

Sokolovská 675/9, Karlín
186 00 Praha 8

Zapisovaný základní kapitál

100 000 Kč

Spisová značka

B 27354 vedená u Městského soudu v Praze

IČO

17215528

Aktuální hodnota IA

Prioritní investiční akcie (PIA): 1,0000
Výkonnostní investiční akcie A (VIAA): 1,0002

Objem majetku fondu k datu

19 227 688 Kč k 30.6.2023

Přílohy

Proč investovat do fondu

  • Regulovaný subjekt – prostřednictvím ČNB, obhospodařovatele, depozitáře a auditora

Základní parametry fondu

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu majetkové účasti, development
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie (PIA)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcii měsíční
Minimální investice 1 mil. Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont střednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcii čtvrletně
Splatnost odkupů do 6 měsíců od konce čtvrtletí
Výstupní poplatek - do 3 let od uskutečnění prvotní investice 10 %
(v případě odkupu max 10 % všech IA během prvního měsíce po uplynutí období 3 let od uskutečnění investice 0 % )

- více než 10 % všech investičních akcií v období od 3 do 4 let od uskutečnění investice 5 %
(v případě odkupu max 10 % všech investičních akcií během prvního měsíce po uplynutí období 4 let od uskutečnění investice 0 %)

- více než 10 % všech investičních akcií v období od 4 do 5 let od uskutečnění investice 2,5 %
- v případě odkupu investičních akcií po 5. roce od uskutečnění investice 0 %
Zdanění výnosu fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů - fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu DELTA investiční společnost a.s.
Administrátor fondu DELTA investiční společnost a.s.