KOOR ESG podfond

KOOR ESG SICAV a.s.

KOOR ESG SICAV fond je pro investory finančně zajímavou příležitostí.
Firmy se musí potýkat s rychle rostoucími cenami energií a mnohé tedy hledají řešení, jak fungovat úsporněji. KOOR ESG SICAV a.s. investuje do společností, které jim umí poskládat technologické řešení na míru: ať je to hotel, ocelárna či kancelářská budova.

Nabízí podíl na implementaci, instalaci a provozu úsporných energetických řešení. Každé firmě nabízí řešení na míru: obvykle různou kombinaci baterií, úsporných zařízení, fotovoltaiky a tepelných čerpadel. Výnosy jsou následně odvozeny od reálných energetických úspor.

Podfond prosazuje zejména enviromentální vlastnosti tím, že minimálně 60 % investic Podfondu bude naplňovat požadavky na tzv. udržitelné investice ve smyslu Nařízení (EU) 2019/2088. Za udržitelné investice jsou považovány investice do společností a projektů, které investují do zvýšení energetické efektivnosti a úspory energií.

Webová stránka fondu: www.kooresgsicav.com

Datum zápisu do OR

2022-07-14

Sídlo

Sokolovská 675/9, Karlín
186 00 Praha 8

Zapisovaný základní kapitál

100 000 Kč

Spisová značka

B 27459 vedená u Městského soudu v Praze

IČO

17328187

Aktuální hodnota IA

Investiční akcie A (EUR): 1,06
Investiční akcie B (EUR): 1,06
Investiční akcie D (CZK): 1,00

Objem majetku fondu k datu

963 836 268 Kč k 31.12.2023

Přílohy

Proč investovat do fondu

  • Přednostní výnos IAA EUR do 6 % p. a.
  • Přednostní výnos IAB EUR do 6 % p. a. Nadvýnos se dělí rovnoměrně mezi IAB, IAC a IAD, maximálně do 9 % p. a.
  • Přednostní výnos IAD CZK do 6 % p. a. Nadvýnos se dělí rovnoměrně mezi IAB, IAC a IAD, maximálně do 9 % p. a.
  • Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty.
  • Investování je možné jak v CZK, tak v EUR.
  • Fond splňuje principy společensky odpovědného podnikání – ESG.

Základní parametry fondu

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu majetkové účasti v energetických společnostech
Emitovaný cenný papír investiční akcie A (IAA EUR)
investiční akcie B (IAA EUR)
investiční akcie D (IAA CZK)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcii měsíční
Minimální investice 1 mil. Kč, v rámci produktu Symbion od 100 tis. Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont dlouhodobý, 5 let
Frekvence odkupů investičních akcii měsíčně
Splatnost odkupů do 3 měsíců od posledního dne v měsíci, kdy bylo požádáno o odkup
Výstupní poplatek Investiční akcie A (EUR):
do 1 roku – 80 %
od 1 do 2 let – 20 %
od 2 do 3 let – 10 %
po 3 letech – 0 %

Investiční akcie B (EUR) a Investiční akcie D (CZK):
do 2 let – 80 %
od 2 do 3 let – 60 %
od 3 do 4 let – 5 %
od 4 do 5 let – 2,5 %
po 5 letech – 0 %
Zdanění výnosu fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů - fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu DELTA investiční společnost a.s.
Administrátor fondu DELTA investiční společnost a.s.
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech republic and slovakia, a.s.
Auditor fondu PKF APOGEO Audit, s.r.o.