MSIF otevřený podílový fond

Datum zápisu do OR

2022-03-28

Sídlo

Sokolovská 675/9, Karlín
186 00 Praha 8

IČO

75163241

Přílohy

Základní parametry fondu

Právní forma fondu otevřený podílový fond
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Emitovaný cenný papír podílové listy
Veřejná obchodovatelnost ne
Investiční horizont dlouhodobý, 5 let
Obhospodařovatel fondu DELTA investiční společnost a.s.
Administrátor fondu DELTA investiční společnost a.s.