NISEKO Real Estate otevřený podílový fond

NISEKO Real Estate otevřený podílový fond

Fond je se specializuje především na investice do trhu s Nemovitostmi. Je založen za účelem zhodnocování peněžních prostředků Podílníků přímými a nepřímými investicemi zejména do nemovitostí. Fond investuje do rezidenčních i komerčních nemovitostních projektů v různém stupni rozpracovanosti a také do již dokončených projektů. Rozvíjí projekty nájemního bydlení, které po dokončení odprodává specializovaným Investorům, nakupuje rezidenční Nemovitosti v počáteční fázi výstavby a okrajově investuje také do budoucích projektů, k jejichž realizaci je zapotřebí změny územních plánů.

Datum zápisu do OR

2024-03-11

Sídlo

Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Přílohy

Základní parametry fondu

Právní forma fondu Otevřený podílový fond (OPF)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu nemovitosti
Emitovaný cenný papír Podílový list A, ISIN CZ0008478435
Podílový list B, ISIN CZ0008478443
Podílový list C, ISIN CZ0008478450
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcii měsíční
Minimální investice 1 mil. Kč, v rámci produktu Symbion od 100 tis. Kč
Vstupní poplatek 0 %
Investiční horizont dlouhodobý, 5 let
Frekvence odkupů investičních akcii měsíčně
Splatnost odkupů do 24 měsíců
Výstupní poplatek 0 %
Zdanění výnosu fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů - fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu DELTA investiční společnost a.s.
Administrátor fondu DELTA investiční společnost a.s.
Depozitář fondu Československá obchodní banka, a. s.
Auditor fondu PKF APOGEO Audit, s.r.o.