Základní parametry fondu

Právní forma fondu otevřený podílový fond
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Emitovaný cenný papír podílové listy
Veřejná obchodovatelnost ne
Investiční horizont dlouhodobý, 5 let
Obhospodařovatel fondu DELTA investiční společnost a.s.
Administrátor fondu DELTA investiční společnost a.s.
Depozitář fondu ČSOB, a.s.