RM otevřený podílový fond

RM otevřený podílový fond je fondem kvalifikovaných investorů, který byl založen za účelem vytvoření entity pro investování především do nemovitostních developerských projektů na území ČR. Rok 2019 byl u těchto projektů zejména ve znamení práce na povoleních a u některých projektů byla zahájena realizační činnost v podobě samotné výstavby či rekonstrukce. V následujícím období pak bude docházet k prodejům majetku z developerských projektů. Záměrem RM OPF je rozšiřovat své portfolio realitních developerských projektů, aby byla zajištěna kontinuita developerské činnosti i pro nadcházející roky.

Datum zápisu do OR

2016-09-30

Sídlo

Sokolovská 675/9, Karlín
186 00 Praha 8

IČO

75159937

Aktuální hodnota IA

podílový list: 0,81

Objem majetku fondu k datu

97 964 762 Kč

Přílohy

Základní parametry fondu

Právní forma fondu otevřený podílový fond
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu nemovitosti
Emitovaný cenný papír podílové listy
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcii měsíční
Minimální investice 1 mil. Kč
Investiční horizont dlouhodobý, 5 let
Frekvence odkupů investičních akcii měsíčně
Splatnost odkupů do 12 měsíců
Obhospodařovatel fondu DELTA investiční společnost a.s.
Administrátor fondu DELTA investiční společnost a.s.