SOLID FOUNDATIONS Nemovitostní I podfond

SOLID FOUNDATIONS SICAV a.s.

Fond investuje do projektů nemovitostí a následného prodeje rodinných domů a bytů. Zaměřuje se na výstavbu ekologicky šetrných nemovitostí v regionech, kde je vysoká poptávka po soukromém bydlení.

Datum zápisu do OR

2014-07-24

Sídlo

Pražákova 1008/69, Štýřice
639 00 Brno

Zapisovaný základní kapitál

100 000 Kč

Spisová značka

B 8746 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO

17626242

Přílohy

Základní parametry fondu

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu majetkové účasti
Emitovaný cenný papír investiční akcie Z (IAZ)
výkonnostní investiční akcie A (VIAA)
výkonnostín investiční akcie B (VIAB)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcii měsíční
Minimální investice 1 mil. Kč
Vstupní poplatek až 4 %
Investiční horizont dlouhodobý, 5 let
Frekvence odkupů investičních akcii měsíčně
Splatnost odkupů do 12 měsíců
Výstupní poplatek Výkonnostní investiční akcie A (VIAA) a Výkonnostní investiční akcie B (VIAB):
do 1 roku od uskutečnění investice 12 %
od 1 do 2 let od uskutečnění investice 10 %
od 2 do 3 let od uskutečnění investice 8 %
Po 3. roce od uskutečnění investice 0 %
Zdanění výnosu fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů - fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu DELTA investiční společnost a.s.
Administrátor fondu DELTA investiční společnost a.s.
Depozitář fondu Cyrrus a.s.
Auditor fondu PKF APOGEO Audit, s.r.o.