Wine Heritage Estates & Wealth Fund podfond

Wine Heritage Fund SICAV a.s.

Datum zápisu do OR

2023-12-18

Sídlo

Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Zapisovaný základní kapitál

100 000 Kč

Spisová značka

B28571 vedená u Městského soudu v Praze

IČO

21030049

Přílohy

Základní parametry fondu

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu víno-zemědelství
Emitovaný cenný papír Prioritní investiční akcie ISIN: CZ0008052123
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcii měsíční
Minimální investice 1 mil. Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont dlouhodobý, 5 let
Frekvence odkupů investičních akcii měsíční
Splatnost odkupů do 12 měsíců
Výstupní poplatek 5% do 3 let
Zdanění výnosu fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů - fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu DELTA investiční společnost a.s.
Administrátor fondu DELTA investiční společnost a.s.
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor fondu PKF APOGEO Audit, s.r.o.