Czech development fund SICAV a.s. změnil administrátora a obhospodařovatele

Czech development fund SICAV a.s. přechází od 1.10.2023 do správy DELTA investiční společnosti od původního administrátora AVANT investiční společnost a.s.

Fond se zaměřuje na investice do výstavby rezidenčních, výrobních a logistických nemovitostí ve střední Evropě. Výnos fondu se generuje z rostoucí hodnoty nemovitostí během výstavby a z jejich následného prodeje.