Tisková zpráva: DELTA Investiční společnost a.s. podepíše dohodu s depozitářem ČSOB a.s.

DELTA IS uzavírá s ČSOB a.s. dohodu o uspořádání poměrů mezi obhospodařovatelem a bývalým depozitářem, která upraví výkon činnosti ČSOB do doby, než bude uzavřena nová smlouva s depozitářem Fondu.

download