Vyjádření k rozhodnutí představenstva o opakovaném pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií CFH inv. fond SICAV ze dne 20.9.2023

DELTA Investiční společnost, a.s. dne 19.09.2023 přijala rozhodnutí o opakovaném pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií fondu CFH investiční fond SICAV, a.s. (Fond).

download - Vyjádření společností

download přílohy - Zápis z jednání představenstva