Vyjádření společnosti DELTA Investiční společnost, a.s. k aktuální situaci CFH investičního fondu SICAV, a.s.

V Praze dne 14. 03. 2024 - Společnost DELTA Investiční společnost, a.s. dne 13.03.2024 přijala rozhodnutí o opakovaném pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií fondu CFH investiční fond SICAV, a.s.

Vyjádření společnosti DELTA Investiční společnost, a.s. k aktuální situaci CFH investičního fondu SICAV, a.s.