APF GROUP CR SICAV a.s.

Fond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů zejména poskytováním zajištěných úvěrů a zápůjček, investicemi do kapitálových společností v sektoru zemědělství. Významný podíl na investicích Fondu budou představovat nepřímé investice do nákupu zemědělských pozemků v rámci ČR. Investice Fondu jsou zamýšleny jako dlouhodobé. Investice do Fondu jsou tedy vhodné pro investory s investičním horizontem nejméně 5 let.

Základní investiční strategií FKI jsou investice do následujících majetkových hodnot:

-účasti na právnických osobách, které mají ve svém majetku zemědělskou půdu nebo zemědělské nemovitosti;
-účasti na právnických osobách, jejichž převažujícím předmětem činnosti je rostlinná a živočišná výroba;
-zemědělské nemovitosti související s provozováním zemědělské činnosti (rostlinná a živočišná výroba);
-dluhopisy emitované právnickými osobami, které mají ve svém majetku zemědělskou půdu a zemědělské nemovitosti
nebo jejichž převažující předmět činnosti je rostlinná a živočišná výroba;
-majetková práva k zemědělské půdě a zemědělským nemovitostem.

Webová stránka fondu: https://apfgroupcr.com/

Datum zápisu do OR

2023-12-07

Sídlo

Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

Zapisovaný základní kapitál

100 000 Kč

Spisová značka

v Brně, oddíl B, vložka 8902

IČO

199 98 503

Přílohy

Základní parametry fondu

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu akcie
Emitovaný cenný papír Prioritní investiční akcie ISIN CZ0008051687
Výkonnostní investiční akcie ISIN CZ0008051695
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcii měsíční
Minimální investice 1 mil. Kč, v rámci produktu Symbion od 100 tis. Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont dlouhodobý, 5 let
Frekvence odkupů investičních akcii měsíčně
Výstupní poplatek 0 %
Zdanění výnosu fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů - fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu DELTA investiční společnost a.s.
Administrátor fondu DELTA investiční společnost a.s.
Depozitář fondu CYRRUS, a.s.
Auditor fondu AUDIT ONE s.r.o.