BHMW INVEST SICAV a.s.

Nabízíme investorům participaci na know-how v oblasti stáčení a distribuce léčivých a minerálních vod. Dále nabízíme celosvětovou spolupráci se společností HEAD, jejíž licenci pro výrobu nápojů získala společnost zakladatele fondu. V druhé fází nabízíme spolupráci na budoucím rozvoji nemovitého majetku při rozvoji lázeňských a léčebných areálů a dalších projektů, které zapadají do vize společnosti.

Datum zápisu do OR

2018-09-11

Sídlo

Anglická 271/47
353 01 Mariánské Lázně

Zapisovaný základní kapitál

100 000 Kč

Spisová značka

B 2043 vedená u Krajského soudu v Plzni

IČO

07446543

Přílohy

Základní parametry fondu

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu majetkové účasti
Emitovaný cenný papír Investiční akcie (IA)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcii měsíční
Minimální investice 1 mil. Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont dlohodobý, 5 let
Frekvence odkupů investičních akcii měsíčně
Splatnost odkupů do 12 měsíců
Výstupní poplatek 0 % z celkové aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií ke dni podání žádosti o odkup po uplynutí 3 let od první investice investora do fondu
15 % z celkové aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií ke dni podání žádosti o odkup do 1 roku od první investice investora do fondu
10 % z celkové aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií ke dni podání žádosti o odkup ve lhůtě od 1 roku do 2 let od první investice investora do fondu
5 % z celkové aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií ke dni podání žádosti o odkup ve lhůtě od 2 do 3 let od první investice investora do fondu
Zdanění výnosu fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů - fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu DELTA investiční společnost a.s.
Administrátor fondu DELTA investiční společnost a.s.